Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Phú

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: SV: Nguyễn Hương Phú, GVHD: Đậu Hoàng Hưng

Nhà xuất bản: ĐHCNHN

Năm xuất bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Cơ sở lý luận về phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp; phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Phú; thảo luận kết quả nghiên cứu và giải pháp nâng cao năng lực tài chính của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Phú.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:SV: Nguyễn Hương Phú, GVHD: Đậu Hoàng Hưng
Thông tin nhan đề:Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng An Phú
Nhà xuất bản:ĐHCNHN
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:156tr.
Năm xuất bản:2017

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)