Phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng đô thị Hà Nội

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Mạc Tuyết Nhung

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Luận văn trình bày phương pháp nghiên cứu; lý luận chung về phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp; phân tích báo cáo tài chính Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng đô thị Hà Nội; một số giải pháp nâng cao năng lực tài chính Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng đô thị Hà Nội

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Mạc Tuyết Nhung
Thông tin nhan đề:Phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng đô thị Hà Nội
Nhà xuất bản:Đại học Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:117tr.
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)