Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Tiền Phong

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Đinh Thị Hương Lan

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiêp Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Luận văn trình bày phương pháp nghiên cứu; lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp; thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH xây dựng và du lịch Tiền Phong dưới góc độ kế toán tài chính; thảo luận kết quả và một ssố giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH xây dựng và du lịch Tiền Phong

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Đinh Thị Hương Lan
Thông tin nhan đề:Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Tiền Phong
Nhà xuất bản:Đại học Công nghiêp Hà Nội
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:130tr.
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)