Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm vật liệu xây dựng tại công ty TNHH Phú Giang

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: SV: Nguyễn Mạnh Tuân, GVHD: Trương Thanh Hằng

Nhà xuất bản: ĐHCNHN

Năm xuất bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Những lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất; thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm vật liệu xây dựng tại công ty TNHH Phú Giang; một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm vật liệu xây dựng tại công ty TNHH Phú Giang.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:SV: Nguyễn Mạnh Tuân, GVHD: Trương Thanh Hằng
Thông tin nhan đề:Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm vật liệu xây dựng tại công ty TNHH Phú Giang
Nhà xuất bản:ĐHCNHN
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:116tr.
Năm xuất bản:2017

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)