Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Tuấn Quỳnh

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: SV: Nguyễn Hải Hòa, GVHD: Phạm Đức Cường

Nhà xuất bản: ĐHCNHN

Năm xuất bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Lý luận cơ bản về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp; thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Tuấn Quỳnh dưới góc độ kế toán tài chính; giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thannhf sản phẩm xây lắp tại kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Tuấn Quỳnh.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:SV: Nguyễn Hải Hòa, GVHD: Phạm Đức Cường
Thông tin nhan đề:Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Tuấn Quỳnh
Nhà xuất bản:ĐHCNHN
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:174tr.
Năm xuất bản:2017

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)