Giáo trình lý thuyết thống kê - Dùng cho các trường Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp khối kinh tế)

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Phạm Ngọc Kiểm, Nguyễn Công Nhự

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2012

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nội dung đề cập: nhập môn thống kê học; các giai đoạn của quá trình nghiên cứu thống kê; thống kê mô tả; phân tích tăng trưởng và kinh tế; chỉ số kinh tế;

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Phạm Ngọc Kiểm, Nguyễn Công Nhự
Thông tin nhan đề:Giáo trình lý thuyết thống kê - Dùng cho các trường Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp khối kinh tế)
Nhà xuất bản:Giáo dục
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:168tr.
Năm xuất bản:2012

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)