Tổ chức kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội.

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: SV: Bùi Thị Bích Ngọc, GVHD: Trần Mạnh Dũng

Nhà xuất bản: ĐHCNHN

Năm xuất bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Cơ sở lý luận về tổ chức kiểm toán nội bộ trong ngân hàng thương mại; thực trạng tổ chức kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội; một số giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:SV: Bùi Thị Bích Ngọc, GVHD: Trần Mạnh Dũng
Thông tin nhan đề:Tổ chức kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội.
Nhà xuất bản:ĐHCNHN
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:158tr.
Năm xuất bản:2017

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)