Nghiên cứu tổ chức kiểm toán nội bộ tại Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nga (ch.n), Hoàng Thị Việt Hà, Nguyễn thị Dự, Nguyễn Thị Mai Lan, Phạm thị Hồng Diệp, Phạm thu Oanh, SV Nguyễn Thị Thu Uyên, SV Tạ Bùi Thu Ngọc, SV Trần Xuân Ngọc

Nhà xuất bản: Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Những vấn đề chung về tổ chức kiểm toán nội bộ; Thực trạng về kiểm toán nội bộ tại Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội; Khuyến nghị về tổ chức kiểm toán nội bộ tại Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Nguyễn Thị Hồng Nga (ch.n), Hoàng Thị Việt Hà, Nguyễn thị Dự, Nguyễn Thị Mai Lan, Phạm thị Hồng Diệp, Phạm thu Oanh, SV Nguyễn Thị Thu Uyên, SV Tạ Bùi Thu Ngọc, SV Trần Xuân Ngọc
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu tổ chức kiểm toán nội bộ tại Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
Nhà xuất bản:Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:148tr.
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)