Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: SV: Trần Thị Kiều Huệ, GVHD: Mai Ngọc Anh

Nhà xuất bản: ĐHCNHN

Năm xuất bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu; thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức; một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:SV: Trần Thị Kiều Huệ, GVHD: Mai Ngọc Anh
Thông tin nhan đề:Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức
Nhà xuất bản:ĐHCNHN
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:148tr.
Năm xuất bản:2017

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)