Toán cao cấp (A2): Bài giảng

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Lê Bá Long, Đỗ Phi Nga

Nhà xuất bản: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông

Năm xuất bản: 2006

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tài liệu mở đầu về Logic mệnh đề, tập hợp ánh xạ và các cấu trúc đại số; không gian vectơ; ma trận; định phức; hệ phương trình tuyến tính; ánh xạ tuyến tính; không gian vectơ Euclide dạng toàn phương.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Lê Bá Long, Đỗ Phi Nga
Thông tin nhan đề:Toán cao cấp (A2): Bài giảng
Nhà xuất bản:Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:153tr.
Năm xuất bản:2006

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)