Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Robbins, Anthony

Nhà xuất bản: Tổng hợp TP. HCM

Năm xuất bản: 2019

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Trình bày những bí quyết giúp bạn đánh thức năng lực của bản thân và thành công trong cuộc sống như: Việc học hỏi từ những tài năng xuất chúng về hành động, sức mạnh của trạng thái, khám phá 7 giả phỏng về thành công; xây dựng công thức thành công tối thượng và phương pháp sở hữu 5 chìa khoá mang lại hạnh phúc và thịnh vượng

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Robbins, Anthony
Thông tin nhan đề:Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power
Nhà xuất bản:Tổng hợp TP. HCM
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:286tr.
Năm xuất bản:2019

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)