Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo vẽ mỹ thuật cho sinh viên ngành Công nghệ may

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Nguyễn Phương Việt (ch.n), Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Phạm Thị Quỳnh Hương, Phan Thị Phương, Vũ Huyền Trang, Sinh viên: Nguyễn Thu Trang

Nhà xuất bản: Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tình hình nghiên cứu cơ sở lý luận và khái quát về đào tạo vẽ mỹ thuật cho sinh viên ngành công nghệ may; Khảo sát thực trạng đào tạo vẽ mỹ thuật cho sinh viên ngành công nghệ may Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội; Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo vẽ mỹ thuật cho sinh viên ngành công nghệ may Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Nguyễn Phương Việt (ch.n), Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Phạm Thị Quỳnh Hương, Phan Thị Phương, Vũ Huyền Trang, Sinh viên: Nguyễn Thu Trang
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo vẽ mỹ thuật cho sinh viên ngành Công nghệ may
Nhà xuất bản:Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:124tr.
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)