Nghiên cứu hệ thống lai ghép giữa pin mặt trời và pin nhiên liệu

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Phạm Văn Kiên

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiêp Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Luận văn trình bày tổng quan; tổng hợp các vòng điều khiển cho hệ lai ghép giữa pin mặt trời và pin nhiên liệu; mô phỏng và kiểm chứng

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Phạm Văn Kiên
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu hệ thống lai ghép giữa pin mặt trời và pin nhiên liệu
Nhà xuất bản:Đại học Công nghiêp Hà Nội
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:66tr.
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)