Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình máy biến áp điện tử 1 pha có khâu trung gian tần số cao

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Bùi Văn Huy (ch.n), Nguyễn Đình Bảo, Nguyễn Văn Đoài, Phạm Văn Minh, Quách Đức Cường, SV. Lê Thanh Hùng, SV. Nguyễn Gia Đại, SV. Phùng Văn Công, Trần Đức Hiệp

Nhà xuất bản: Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu tổng quan về máy biến áp điện tử; Nghiên cứu thuật toán chuyển mạch kiểu biến tần ma trận 1 pha; Nghiên cứu xây dựng các bộ điều khiển cho hệ thống; Nghiên cứu ứng dụng một số loại vi điều khiển hoặc DSP và FPGA vào hệ thống; Xây dựng hệ thống phần cứng và phần mềm

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Bùi Văn Huy (ch.n), Nguyễn Đình Bảo, Nguyễn Văn Đoài, Phạm Văn Minh, Quách Đức Cường, SV. Lê Thanh Hùng, SV. Nguyễn Gia Đại, SV. Phùng Văn Công, Trần Đức Hiệp
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình máy biến áp điện tử 1 pha có khâu trung gian tần số cao
Nhà xuất bản:Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:103tr.
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)