Thiết kế bộ biến đổi công suất trong hệ truyền động xung áp - Động cơ một chiều

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Lê Văn Cương, Nguyễn Công Minh, Lương Văn Quân, Nguyễn Văn Thủy, GVHD: Nguyễn Văn Đoài

Nhà xuất bản: ĐHCNHN

Năm xuất bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Bản phân tích, lựa chọn hệ truyền động điện cho đề tài; Thiết kế mạch lực bộ biến đổi công suất, hệ Xa-Đ; Thiết kế mạch điều khiển bộ biến đổi công suất, hệ Xa-Đ; Mô phỏng hệ thống, đánh giá kết quả.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Lê Văn Cương, Nguyễn Công Minh, Lương Văn Quân, Nguyễn Văn Thủy, GVHD: Nguyễn Văn Đoài
Thông tin nhan đề:Thiết kế bộ biến đổi công suất trong hệ truyền động xung áp - Động cơ một chiều
Nhà xuất bản:ĐHCNHN
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:48tr.
Năm xuất bản:2020

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)