Giáo trình lý thuyết điều khiển tự động

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Phan Xuân Minh, Hà Thị Kim Duyên, Phạm Xuân Khánh

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2011

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nội dung cuốn sách đề cập đến: Tổng quan hệ thống điều khiển tự động. Khái niệm cơ bản và cơ sở toán học trong lý thuyết điều khiển tự động. Mô tả toán học hệ thống điều khiển tự động. Khảo sát động học hệ tuyết tính liên tục. Khảo sát tính ổn định của hệ thống điều khiển tự động. Khảo sát chất lượng hệ thống điều khiển tự động. Tổng hợp hệ thống. Hệ thống điều khiển Xung - Số

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Phan Xuân Minh, Hà Thị Kim Duyên, Phạm Xuân Khánh
Thông tin nhan đề:Giáo trình lý thuyết điều khiển tự động
Nhà xuất bản:Giáo dục
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:239 tr.
Năm xuất bản:2011

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)