Thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà cho thuê văn phòng Trà Vinh

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Xuân Thanh, Trần Tấn Tú, GVHD: Nguyễn Văn Hùng

Nhà xuất bản: ĐHCNHN

Năm xuất bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Với mục tiêu thiết kế và xây dựng hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà cho thuê văn phòng Trà Vinh. Đề tài Thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà cho thuê văn phòng Trà Vinh đã thực hiện thiết kế chiếu sáng cho tòa nhà; xác định phụ tải tính toán, thiết kế hệ thống tử điện, thiết kế dự án trên phần mềm Revit Mep. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong 6 chương, gồm: Chương 1: Thiết kế chiếu sáng cho tòa nhà Trà Vinh; Chương 2: Xác định phụ tải tính toán cho tòa nhà; Chương 3: Phương án cấp điện; Chương 4: Thiết kế hệ thống tủ phân phối điện tổng tòa nhà bao gồm tủ tụ bù; Chương 5: Thiết kế hệ thống chống sét và nối đất cho tòa nhà; Chương 6: Thiết kế dự án trên phần mềm Revit Mep. Trên cơ sở của kết quả nghiên cứu liên quan, đề tài đã thiết kế và xây dựng hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà cho thuê văn phòng Trà Vinh.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Xuân Thanh, Trần Tấn Tú, GVHD: Nguyễn Văn Hùng
Thông tin nhan đề:Thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà cho thuê văn phòng Trà Vinh
Nhà xuất bản:ĐHCNHN
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:88tr.
Năm xuất bản:2020

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)