Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng lắp ráp điện tử

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Đào Xuân Quý; Nguyễn Văn Trường; Nguyễn Văn Sáng; Hoàng Văn Vinh, GVHD: Ninh Văn Nam

Nhà xuất bản: ĐHCNHN

Năm xuất bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Các phương pháp xác định phụ tải tính toán; Lựa chọn phương án cấp điện; Lực chọn các thiết bị; Tính toán bù công suất phản kháng; Cấu hình và tham số hệ thống chống sét, nối đất; Mô phỏng tính toán hệ thống nối đất an toàn cho phân xưởng lắp ráp điện tử; Hệ thống điện năng lượng mặt trời.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Đào Xuân Quý; Nguyễn Văn Trường; Nguyễn Văn Sáng; Hoàng Văn Vinh, GVHD: Ninh Văn Nam
Thông tin nhan đề:Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng lắp ráp điện tử
Nhà xuất bản:ĐHCNHN
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:75tr.
Năm xuất bản:2020

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)