Thiết kế hệ thống nguồn dự phòng dùng Ắc quy, điện áp ra dạng Sine 220V AC công suất đến 2KW

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Trương Đình Cương, Trần Hoài Long, Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Xuân Thành, GVHD: Nguyễn Đức Quang

Nhà xuất bản: ĐHCNHN

Năm xuất bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tổng quát về nguồn dự phòng dùng ắc quy; Ắc quy, quá trình phóng – nạp ắc quy; Nghiên cứu về Inverter DC-AC có điện áp ra dạng Sine; Thiết kế hệ thống điều khiển nguồn dự phòng dùng ắc quy; Mô phỏng hệ thống, đánh giá và kết quả.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Trương Đình Cương, Trần Hoài Long, Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Xuân Thành, GVHD: Nguyễn Đức Quang
Thông tin nhan đề:Thiết kế hệ thống nguồn dự phòng dùng Ắc quy, điện áp ra dạng Sine 220V AC công suất đến 2KW
Nhà xuất bản:ĐHCNHN
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:74tr.
Năm xuất bản:2020

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)