XÂY DỰNG VÀ ĐIỀU KHIỂN CON LẮC NGƯỢC MỘT BẬC TỰ DO BẰNG PHƯƠNG PHÁP LQR

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: TRẦN VĂN PHONG, NGUYỄN VĂN PHƯƠNG, NGUYỄN KHẢ HÒA THẠCH, GVHD: ThS. NHỮ QUÝ THƠ

Nhà xuất bản: ĐHCNHN

Năm xuất bản: 2019

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Giới thiệu chung; Tổng quan về con lắc ngược; Mô hình hóa và mô phỏng; Tích hợp hệ thống; Kết quả và đánh giá

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:TRẦN VĂN PHONG, NGUYỄN VĂN PHƯƠNG, NGUYỄN KHẢ HÒA THẠCH, GVHD: ThS. NHỮ QUÝ THƠ
Thông tin nhan đề:XÂY DỰNG VÀ ĐIỀU KHIỂN CON LẮC NGƯỢC MỘT BẬC TỰ DO BẰNG PHƯƠNG PHÁP LQR
Nhà xuất bản:ĐHCNHN
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:88tr
Năm xuất bản:2019

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)