Nghiên cứu kết hợp dạy học trực tuyến và dạy học truyền thống trong giảng dạy môn Giải tích theo mô hình CDIO cho sinh viên Trường ĐHCNHN

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Đỗ Thị Thanh (ch.n), Đỗ Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Lê Thị Hồng Dung, Trịnh Thị Anh Đào

Nhà xuất bản: Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý luận và thực tiễn về dạy học kết hợp; Phương pháp nghiên cứu và đề xuất các biện pháp sư phạm và vận dụng trong dạy học kết hợp cho học phần giải tích theo mô hình CDIO

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Đỗ Thị Thanh (ch.n), Đỗ Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Lê Thị Hồng Dung, Trịnh Thị Anh Đào
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu kết hợp dạy học trực tuyến và dạy học truyền thống trong giảng dạy môn Giải tích theo mô hình CDIO cho sinh viên Trường ĐHCNHN
Nhà xuất bản:Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:88tr.
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)