Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành may Dùng cho trình độ cao đẳng nghề Nguyễn Thị Luyến  

Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành may Dùng cho trình độ cao đẳng nghề

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Nguyễn Thị Luyến

Nhà xuất bản: Lao động

Năm xuất bản: 2010

Tác giả:Nguyễn Thị Luyến
Thông tin nhan đề:Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành may Dùng cho trình độ cao đẳng nghề
Xuẩt bản,phát hành:H. Lao động 2010
Mô tả vật lý:80tr.
Từ khóa:Tiếng Anh chuyên ngành. Giáo trình. May mặc

Tổng số bản: 29

Tổng số bản rỗi: 29

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 011700112-6; 031700122-6; 041700457-73; 071700035-6

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA