Trang phục Việt Nam Vietnamese costumes through the ages Đoàn Thị Tình  

Trang phục Việt Nam Vietnamese costumes through the ages

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Đoàn Thị Tình

Nhà xuất bản: Mỹ thuật

Năm xuất bản: 2006

Tác giả:Đoàn Thị Tình
Thông tin nhan đề:Trang phục Việt Nam Vietnamese costumes through the ages
Xuẩt bản,phát hành:H. Mỹ thuật 2006
Mô tả vật lý:215tr.
Từ khóa:Trang phục. Việt Nam

Tổng số bản: 4

Tổng số bản rỗi: 4

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 031700056-9

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA