Cảm luận nghệ thuật Trần Duy  

Cảm luận nghệ thuật

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Trần Duy

Nhà xuất bản: Mỹ thuật

Năm xuất bản: 2002

Tóm tắt nội dung

Trình bày một số suy nghĩ của tác giả về nghệ thuật Hy Lạp, La Mã, Châu Đại Dương, Châu Phi, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam..

Tác giả:Trần Duy
Thông tin nhan đề:Cảm luận nghệ thuật
Xuẩt bản,phát hành:H. Mỹ thuật 2002
Mô tả vật lý:246tr.
Từ khóa:Mĩ thuật. Nghệ thuật. Thế giới

Tổng số bản: 10

Tổng số bản rỗi: 10

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 011700078-81; 031700088-91; 071700021-2

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA