Giáo trình thiết bị may công nghiệp và bảo trì Dùng cho trình độ Cao đẳng nghề Tạ Thị Ngọc Dung  

Giáo trình thiết bị may công nghiệp và bảo trì Dùng cho trình độ Cao đẳng nghề

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Tạ Thị Ngọc Dung

Nhà xuất bản: Lao động

Năm xuất bản: 2010

Tác giả:Tạ Thị Ngọc Dung
Thông tin nhan đề:Giáo trình thiết bị may công nghiệp và bảo trì Dùng cho trình độ Cao đẳng nghề
Xuẩt bản,phát hành:H. Lao động 2010
Mô tả vật lý:264tr.
Từ khóa:Bảo trì. Giáo trình. May mặc. Thiết bị

Tổng số bản: 28

Tổng số bản rỗi: 28

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 011700087-91; 031700097-101; 041700366-78; 041700380-2; 071700025-6

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA