Giáo trình công nghệ may Trần Thủy Bình, Lê Thị Mai Hoa Trần Thủy Bình  

Giáo trình công nghệ may Trần Thủy Bình, Lê Thị Mai Hoa

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Trần Thủy Bình

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2005

Tóm tắt nội dung

Giới thiệu kĩ thuật khâu tay, kỹ thuật may máy cùng các thiết bị, dụng cụ sử dụng trong nghề. Cách tính định mức vải cho các loại quần áo. Kỹ thuật, quy trình may các kiểu quần áo thông dụng

Mã ngôn ngữ:VIE
Chỉ số phân loại:687
Tác giả:Trần Thủy Bình Nguyễn Tiến Dũng
Thông tin nhan đề:Giáo trình công nghệ may Trần Thủy Bình, Lê Thị Mai Hoa
Xuẩt bản,phát hành:H. Giáo dục 2005
Mô tả vật lý:171tr.
Từ khóa:Công nghệ may. Kỹ thuật may. Ngành may. Thiết bị may

Tổng số bản: 98

Tổng số bản rỗi: 98

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 011700003-6; 031700021-30; 041700169-252

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA