Giáo trình mỹ thuật trang phục Trần Thủy Bình Trần Thủy Bình  

Giáo trình mỹ thuật trang phục Trần Thủy Bình

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Trần Thủy Bình

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2005

Tóm tắt nội dung

Giới thiệu khái quát về thói quen, thị hiếu thẩm mỹ, tập quán ăn mặc trong quá khứ của các dân tộc trên thế giới và của Việt Nam. Nghiên cứu màu sắc, các yếu tố của mỹ thuật trang phục, bố cục và thủ pháp xây dựng bố cục cùng hiệu quả thẩm mỹ do bố cục đem lại

Mã ngôn ngữ:VIE
Chỉ số phân loại:746.9
Tác giả:Trần Thủy Bình
Thông tin nhan đề:Giáo trình mỹ thuật trang phục Trần Thủy Bình
Xuẩt bản,phát hành:H. Giáo dục 2005
Mô tả vật lý:180tr.
Từ khóa:May mặc. Mỹ thuật. Trang phục

Tổng số bản: 89

Tổng số bản rỗi: 89

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 011700007-11; 031700001-10; 041700002; 041700004; 041700006-26; 041700028; 041700030-63; 041700065-71; 041700077-85

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA