Hội họa Nguyễn Đăng Châu Nguyễn Đăng Châu  

Hội họa Nguyễn Đăng Châu

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Nguyễn Đăng Châu

Nhà xuất bản: Mỹ thuật

Năm xuất bản: 2008

Mã ngôn ngữ:VIE
Tác giả:Nguyễn Đăng Châu
Thông tin nhan đề:Hội họa Nguyễn Đăng Châu
Xuẩt bản,phát hành:H. Mỹ thuật 2008
Mô tả vật lý:25tr.
Từ khóa:Hội họa

Tổng số bản: 10

Tổng số bản rỗi: 10

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 011700041-3; 031700041-5; 071700001-2

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA