Hệ thống điều khiển nhúng: Tài liệu tóm tắt bài giảng

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Lưu Hồng Việt

Nhà xuất bản: Đại học Bách khoa Hà Nội

Năm xuất bản: 2010

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Cấu trúc phần cứng hệ nhúng; cơ sở kỹ thuật phần mềm nhúng; hệ điều hành nhúng; thiết kế hệ nhúng.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Lưu Hồng Việt
Thông tin nhan đề:Hệ thống điều khiển nhúng: Tài liệu tóm tắt bài giảng
Nhà xuất bản:Đại học Bách khoa Hà Nội
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:107tr.
Năm xuất bản:2010

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)