Thiết kế hệ thống giám sát, điều khiển độ ẩm tự động cho cây trồng sử dụng bộ arduino

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Nguyễn Thị Trang, GVHD: Nguyễn Tiến Kiệm

Nhà xuất bản: ĐHCNHN

Năm xuất bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tổng quan về tưới cây tự dộng; Thiết kế và thực hiện phần mềm; Thiết kế và xây dựng hệ thống tưới nước tự động.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Nguyễn Thị Trang, GVHD: Nguyễn Tiến Kiệm
Thông tin nhan đề:Thiết kế hệ thống giám sát, điều khiển độ ẩm tự động cho cây trồng sử dụng bộ arduino
Nhà xuất bản:ĐHCNHN
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:33tr.
Năm xuất bản:2020

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)