Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần in Quảng Bình

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Phạm Thị Huyền Trang

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Luận văn trình bày phương pháp nghiên cứu; cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất; thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm taih Công ty cổ phần in Quảng Bình; thảo luận kết quả nghiên cứu và giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm taih Công ty cổ phần in Quảng Bình;

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Phạm Thị Huyền Trang
Thông tin nhan đề:Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần in Quảng Bình
Nhà xuất bản:Đại học Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:184tr.
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)