Ứng dụng phương pháp CEEMD kết hợp ANN chẩn đoán hư hỏng hộp số cơ khí

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Nguyễn Quang Tiến

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiêp Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Luận văn trình bày tổng quan chung về vấn đề nghiên cứu: khái quát chung về chẩn đoán kỹ thuật, các phương pháp đánh giá tình trạng kỹ thuật của hộp số, tín hiệu rung động và phương pháp đo, các tiêu chuẩn về rung động, các phương pháp phân tích tín hiệu rung động, một số công trình đã công bố về chẩn đoán bằng phương pháp phân tích rung động. Cơ sở lý thuyết của phương pháp CEEMD - ANN trong xử lý tín hiệu rung động: giới thiệu về đặc tính kỹ thuật và các dạng hư hỏng thường gặp của hộp số, cơ sở lý thuyết của phương pháp CEEMD, ENTROPI năng lượng, trí tuệ nhân tạo. Ứng dụng phương pháp CEEMD - ANN chẩn đoán hư hỏng hộp số cơ khí: thu thập và xử lý dữ liệu, xây dựng trình tự chẩn đoán lỗi hộp trên cơ sở Entropi năng lượng CEEMD và ANN, ứng dụng phương pháp CEEMD - ANN chẩn đoán lỗi hộp số.

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Nguyễn Quang Tiến
Thông tin nhan đề:Ứng dụng phương pháp CEEMD kết hợp ANN chẩn đoán hư hỏng hộp số cơ khí
Nhà xuất bản:Đại học Công nghiêp Hà Nội
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:71tr.
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)