Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Xây lắp điện Duy Anh

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Trần Thị Dung

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiêp Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Luận văn trình bày phương pháp nghiên cứu; lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doang nghiệp xây lắp; thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây lắp điện Duy Anh; gải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây lắp điện Duy Anh

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Trần Thị Dung
Thông tin nhan đề:Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Xây lắp điện Duy Anh
Nhà xuất bản:Đại học Công nghiêp Hà Nội
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:82tr.
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)