Vận dụng phương pháp dạy học tích hợp liên môn trong giảng dạy học phần toán cao cấp ở Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Lê Bá Phương (ch.n), Chúc Hoàng Nguyên, Lê Anh Tuấn, Lê Thị Hồng Dung, Trịnh Thị Anh Đào, Trịnh Trọng Chưởng

Nhà xuất bản: Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Xây dựng phương pháp và cách thức tiến hành việc vận dụng dạy học tích hợp liên môn trong giảng dạy học phần Toán cao cấp, đồng thời sử dụng phương pháp đó trong quá trình dạy học Toán cao cấp cho sinh viên ngành Điện ở Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Lê Bá Phương (ch.n), Chúc Hoàng Nguyên, Lê Anh Tuấn, Lê Thị Hồng Dung, Trịnh Thị Anh Đào, Trịnh Trọng Chưởng
Thông tin nhan đề:Vận dụng phương pháp dạy học tích hợp liên môn trong giảng dạy học phần toán cao cấp ở Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
Nhà xuất bản:Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:58tr.
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)