Giải bài tập Xử lý tín hiệu số và Matlab

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Trần Thị Thục Linh

Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông

Năm xuất bản: 2008

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nội dung cuốn sách nói về Tín hiệu và hệ thống rời rạc; biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền Z; biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền tần số liên tục; biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền tần số rời rạc.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Trần Thị Thục Linh
Thông tin nhan đề:Giải bài tập Xử lý tín hiệu số và Matlab
Nhà xuất bản:Thông tin và Truyền thông
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:277tr.
Năm xuất bản:2008

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)