Tín hiệu và hệ thống tuyến tính

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Hoàng Lê Uyên Thục

Nhà xuất bản: Việt Nam

Năm xuất bản: 2007

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nội dung cuốn sách gồm: giới thiệu về tín hiệu và hệ thống; phân tích thời gian cho tín hiệu và hệ thống; phân tích tần số cho tín hiệu và hệ thống; phân tích hệ thống dùng phép biến đổi Laplace; thiết kế bộ lọc tương tự

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Hoàng Lê Uyên Thục
Thông tin nhan đề:Tín hiệu và hệ thống tuyến tính
Nhà xuất bản:Việt Nam
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:116tr.
Năm xuất bản:2007

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)