Phân bón hóa học

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Nguyễn Hoa Toàn

Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật

Năm xuất bản: 2011

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Một số vấn đề chung; Công nghệ chế tạo phân bón hóa học: Phân lân

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Nguyễn Hoa Toàn
Thông tin nhan đề:Phân bón hóa học
Nhà xuất bản:Khoa học và kỹ thuật
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:67tr.
Năm xuất bản:2011

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)