Giáo trình kiểm toán tài chính phần 1 Nguyễn Thị Hồng Nga  

Giáo trình kiểm toán tài chính phần 1

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nga

Nhà xuất bản: Thống kê

Năm xuất bản: 2016

Tóm tắt nội dung

Khái quát chung về kiểm toán tài chính; Lập kế hoạch kiểm toán tài chính; Bằng chứng kiểm toán và hồ sơ kiểm toán; Báo cáo kiểm toán và báo cáo tài chính; Trách nhiệm của kiểm toán viên về báo cáo tài chính.

Mã ngôn ngữ:vie
Tác giả:Nguyễn Thị Hồng Nga Đồng Trung Chính
Thông tin nhan đề:Giáo trình kiểm toán tài chính phần 1
Xuẩt bản,phát hành:H. Thống kê 2016
Mô tả vật lý:190tr.
Từ khóa:Kiểm toán tài chính. Kinh tế
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA