Giáo trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp Đặng Ngọc Hùng (ch.b)  

Giáo trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Đặng Ngọc Hùng (ch.b)

Nhà xuất bản: Thống kê

Năm xuất bản: 2016

Tóm tắt nội dung

·

Tác giả:Đặng Ngọc Hùng (ch.b)
Thông tin nhan đề:Giáo trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
Xuẩt bản,phát hành:H. Thống kê 2016
Từ khóa:Báo cáo tài chính. Doanh nghiệp. Giáo trình
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA