Giáo trình phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh/Nguyễn Thị Thanh Loan Nguyễn Thị Thanh Loan  

Giáo trình phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh/Nguyễn Thị Thanh Loan

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Loan

Nhà xuất bản: Thống kê

Năm xuất bản: 2016

Tóm tắt nội dung

Tổng quan về phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh; Phân tích các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất; Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; Phân tích chất lượng sản phẩm; Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mã ngôn ngữ:vie
Tác giả:Nguyễn Thị Thanh Loan
Thông tin nhan đề:Giáo trình phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh/Nguyễn Thị Thanh Loan
Xuẩt bản,phát hành:H. Thống kê 2016
Mô tả vật lý:151tr.
Từ khóa:Giáo trình. Kinh doanh
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA