Giáo trình kế toán quản trị Phần 1 Đặng Ngọc Hùng (ch.b); Nguyễn Thị Thanh Loan; Nguyễn Thị Hồng Nga Đặng Ngọc Hùng (ch.b)  

Giáo trình kế toán quản trị Phần 1 Đặng Ngọc Hùng (ch.b); Nguyễn Thị Thanh Loan; Nguyễn Thị Hồng Nga

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Đặng Ngọc Hùng (ch.b)

Nhà xuất bản: Thống kê

Năm xuất bản: 2018

Tóm tắt nội dung

Giới thiệu về kế toán quản trị; chi phí và phân loại chi phí trong kế toán quản trị; các phương pháp xác định chi phí và giá thành; phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; định mức chi phí và dự toán ngân sách hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tác giả:Đặng Ngọc Hùng (ch.b) Đặng Thị Hồng Hà Nguyễn Thị Hồng Nga Nguyễn Thị Thanh loan
Thông tin nhan đề:Giáo trình kế toán quản trị Phần 1 Đặng Ngọc Hùng (ch.b); Nguyễn Thị Thanh Loan; Nguyễn Thị Hồng Nga
Xuẩt bản,phát hành:H. Thống kê 2018
Mô tả vật lý:191tr.
Từ khóa:Giáo trình. Kế toán quản trị
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA