Vẽ kỹ thuật với AutoCad 2002

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Nhóm kỹ Thuật đồ họa

Nhà xuất bản: Nxb ?

Năm xuất bản: 2003

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nhập môn; các lệnh cơ bản; phép biến đổi hình, sao chép hình và quản lý bản vẽ theo lớp; vẽ ký hiệu vật lieu, ghi và hiệu chỉnh văn bản; các lệnh ghi và hiệu chỉnh kích thước; các lệnh hiệu chỉnh,các lệnh làm việc với khối; trình bày và in bản vẽ trong auto cad;

Ngôn ngữ:VI
Tác giả:Nhóm kỹ Thuật đồ họa
Thông tin nhan đề:Vẽ kỹ thuật với AutoCad 2002
Nhà xuất bản:Nxb ?
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:195tr.
Năm xuất bản:2003

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)