Giáo trình Khởi sự kinh doanh

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Nguyễn Ngọc Huyền, Ngô Thị Việt Nga

Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân

Năm xuất bản: 2016

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nội dung trình bày Chuẩn bị cho khởi sự kinh doanh: tư duy khởi sự kinh doanh; phương thức, quy trình và chiến lược khởi sự kinh doanh; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trở thành nghiệp chủ. Khởi sự kinh doanh: hình thành, đánh giá và lựa chọn ý tưởng kinh doanh; lập kế hoạch kinh doanh; triển khai việc tạo lập doanh nghiệp; đảm bảo các nguồn lực cần thiết cho doanh nghiệp mới; tài chính cho việc tạo lập doanh nghiệp mới; marketing ở doanh nghiệp mới. Phát triển sự nghiệp kinh doanh: thiết lập các mối quan hệ trong quá trình kinh doanh; chiến lược phát triển doanh nghiệp.

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Nguyễn Ngọc Huyền, Ngô Thị Việt Nga
Thông tin nhan đề:Giáo trình Khởi sự kinh doanh
Nhà xuất bản:Đại học Kinh tế Quốc dân
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:741tr.
Năm xuất bản:2016

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)