Thiết kế và chế tạo thiết bị tự động khỏa mặt, khoan tâm, phay rãnh kết hợp

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Nguyễn Huy Kiên (c.n)

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Đề tài trình bày nghiên cứu tổng quan về máy khỏa mặt, khoan tâm: đặc điểm, phạm vi ứng dụng của máy khỏa mặt khoan tâm; phạm vi ứng dụng của máy khỏa mặt khoan tâm; sơ lược về tình hình nghiên cứu nước ngoài; tình hình nghiên cứu trong nước. Nghiên cứu thiết kế náy khỏa mặt khoan tâm phay rãnh kết hợp: nghiên cứu khảo sát yêu cầu công nghệ của chi tiết gia công; lựa chọn phương án thiết kế máy khỏa mặt- khoan tâm và phay rãnh kết hợp; nghiên cứu phương án bố trí đầu máy phay, khoan để gia công đạt được yêu cầu công nghệ của chi tiết; nghiên cứu cơ cấu tựu động lật phôi khi phay rãnh hai mặt; nghiên cứu thiết kế và tính toán động lực hovj cụm cơ cấu tự động kẹp chặt phôi; thiết kế mô phỏng chạy thử trên phần mềm 3D; xây dựng bản vẽ chi tiết và lập QTCN gia công chi tiết. Thiết kế hệ điều khiển cho máy: lựa chọn động cơ servo cho trục chuyển động bàn mang phôi; bản vẽ hệ thống điện tử động lực và tủ điện điều khiển. lắp ráp kết nối chạy thử và hiệu chuẩn thiết bị: lắp giáp cụm bàn máy; lắp giáp cụm đầu máy khoan tâm; lắp giáp và hiệu chỉnh cum cơ cấu bàn trượt; lắp giáp và hiệu chỉnh cụm đầu máy phay rãnh; lắp giáp và hiệu chỉnh cụm đầu máy phay mặt đầu; lắp giáp và hiệu chỉnh cụm cơ cấu lật phôi; hệ thống bơm dung dịch tưới nguội; kết nối điện tử điều khiển thiết bị; chạy thử, hiệu chuẩn thiết bị; thử nghiệm thiết bị; kết quả thử nghiệm.

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Nguyễn Huy Kiên (c.n)
Thông tin nhan đề:Thiết kế và chế tạo thiết bị tự động khỏa mặt, khoan tâm, phay rãnh kết hợp
Nhà xuất bản:Đại học Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:90tr.
Năm xuất bản:2022

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)