Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy ấp trứng gia cầm sử dụng phối hợp năng lượng biogas và năng lượng điện

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Phạm Thị Minh Huệ (ch.n)

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Đề tài giới thiệu tổng quan nghiên cứu: tình hình sản xuất và tiêu thụ trứng gia cầm trong và ngoài nước; quy trình công nghệ về ấp trứng; tình hình nghiên cứu máy ấp trứng gia cầm trên thế giới; các nguồn năng lượng sử dụng trong quá trình ấp trứng; đề xuất hướng nghiên cứu của đề án. Vật liệu phương pháp nghiên cứu:đối tượng, phương pháp và phạm vi nghiên cứu; vật liệu và thiết bị thí nghiệm; phương pháp xử lý số liệu nghiên cứu thí nghiệm. Tính toán thiết kế hệ thống máy ấp: phân tích, lựa chọn tổng thể bộ phận ấp trứng; bộ phận chuyển đổi năng lượng khí sinh học thành năng lượng nhiệt; hệ thống điện cung cấp nhiệt và điều khiển trong máy ấp trứng; cấu tạo của các kết cấu trong bộ phận ấp trứng. Kết quả nghiên cứu và thực nghiệm: chế tạo lắp đặt máy ấp trứng ATBĐ 12000; thiết kế chế tạo một số bộ phận chính, chi tiết điển hình; kết quả thử nghiệm; phân tích sơ bộ hiệu quả kinh tế. Kết luận và đề nghị.

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Phạm Thị Minh Huệ (ch.n)
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy ấp trứng gia cầm sử dụng phối hợp năng lượng biogas và năng lượng điện
Nhà xuất bản:Đại học Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:135tr.
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)