Nghiên cứu chế biến sản phẩm nước củ dền đỏ (Beta Vulgaris L)

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Đặng Thị Hường (c.n)

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Đề tài giới thiệu tổng quan nghiên cứu: củ dền đỏ; chiết tách thu nhận dịch củ dền đỏ; cơ sở lựa chọn chế độ thanh trùng kéo dài thời hạn sử dụng nước rau củ quả đóng chai; ứng dụng phụ gia thực phẩm chế biến và bảo quản nước rau củ quả. Nguyên vật liệu và phương pháp nghiên cứu: nguyên vật liệu và thiết bị nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu. Kết quả và thảo luận: đánh giá thành phần các chất trong củ dền đỏ; nghiên cứu nâng cao hiệu suất thu nhận và đánh giá một số hoạt chất của dịch từ phần thịt củ dền đỏm; nghiên cứu tiền xử lý phần vỏ củ dền đỏ trong thu nhận cao chiết; nghiên cứu phối chế nâng cao chất lượng nước củ dền đỏ đóng chai; nghiên cứu phối chế phụ gia thực phẩm kéo dài thời hạn sử dụng nước củ dền đỏ đóng chai; nghiên cứu lựa chọn chế độ thanh trùng; nghiên cứu hoàn thiện quy trình chế biến nước uống củ dền đỏ đóng chai. Kết luận và khuyến nghị.

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Đặng Thị Hường (c.n)
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu chế biến sản phẩm nước củ dền đỏ (Beta Vulgaris L)
Nhà xuất bản:Đại học Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:80tr.
Năm xuất bản:2022

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)