Kế toán Thuế

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Nguyễn Thị Liên

Nhà xuất bản: Tài chính

Năm xuất bản: 2008

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tài liệu trình bày những nội dung về thuế giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế xuất, nhập khẩu; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân; thuế tài nguyên; thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế nhà đất; phí, lệ phí và các khoản thu khác; tổ chức bộ máy và quy trình quản lý thu thuế; dự toán thu thuế; kế toán và thống kê thuế; thanh tra, kiểm tra thuế; quản lý thuế trên máy tính

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Nguyễn Thị Liên
Thông tin nhan đề:Kế toán Thuế
Nhà xuất bản:Tài chính
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:535tr.
Năm xuất bản:2008

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)