Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2009

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và GT; Kỹ thuật tìm kiếm; Kỹ thuật sắp xếp; Danh sách; Cây

Ngôn ngữ:VI
Tác giả:Nhiều tác giả
Thông tin nhan đề:Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Nhà xuất bản:Khoa học kỹ thuật
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:229tr.
Năm xuất bản:2009

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)