Giáo trình Luật kinh tế/Vũ Thị Hồng Vân Vũ Thị Hồng Vân  

Giáo trình Luật kinh tế/Vũ Thị Hồng Vân

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Vũ Thị Hồng Vân

Nhà xuất bản: Thống kê

Năm xuất bản: 2018

Tóm tắt nội dung

Giáo trình trình bày những vấn đề lý luận chung về luật kinh tế và luật thương mại, luật doanh nghiệp, pháp luật về hợp đồng tron lĩnh vực kinh doanh, thương mại, pháp luật về phá sản, pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại

Tác giả:Vũ Thị Hồng Vân Lê thị Hà
Thông tin nhan đề:Giáo trình Luật kinh tế/Vũ Thị Hồng Vân
Xuẩt bản,phát hành:H. Thống kê 2018
Mô tả vật lý:148tr.
Từ khóa:Giáo trình. Luật kinh tế
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA