Giáo trình Lý thuyết kiểm toán Nguyễn Thị hồng Nga (ch.b)  

Giáo trình Lý thuyết kiểm toán

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Nguyễn Thị hồng Nga (ch.b)

Nhà xuất bản: Thống Kê

Năm xuất bản: 2020

Tóm tắt nội dung

Giáo trình trình bày những vấn đề chung của kiểm toán, kiểm toán viên và đạo đức nghề nghiệp kiểm toán, kiểm soát nội bộ, cơ sở dẫn liệu và bằng chứng kiểm toán, gian lận và nhầm lẫn, trọng yếu và rủi ro, thủ tục kiểm toán, trình tự các bước kiểm toán

Tác giả:Nguyễn Thị hồng Nga (ch.b)
Thông tin nhan đề:Giáo trình Lý thuyết kiểm toán
Xuẩt bản,phát hành:H. Thống Kê 2020
Mô tả vật lý:299tr.
Từ khóa:Giáo trình. Kiểm toán
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA